Viagra is a medication that is used to help treat men suffering from erectile dysfunction or ED. Viagra is a brand name for a generic form called Sildenafil. Viagra is a prescription drug that is prescribed by a licensed physician. Viagra works by increasing and individual's blood flow in the penis so that the penis will fill with blood and create and keep an erection hard enough to have sexual intercourse. Viagra only works when an individual is sexually stimulated. If there is no sexual stimulation, no erection will occur. It has been shown that it may take up to four hours before sexual activity.

How to use Cialis?

Viagra, or sildenafil, is prescribed to be taken when needed, typically 30 minutes to an hour before partaking in sexual activity. It is recommended that individuals do not take Viagra more than once per day. The medication should be stored properly, being stored at room temperature and away from temperature moisture and heat, and should not be stored in the bathroom. 

What are side effects of Viagra?

There are numerous side effects of Viagra, both common and uncommon. Approximately 15% of individuals taking Viagra will experience side effects. The most common side effects of Viagra include headache, flushing or reddening of the skin, upset stomach, stuffy or runny nose, back pain, muscle pain, nausea, or abnormal vision such as changes in color vision and blurred vision. Some uncommon and more severe side effects include heart attack, stroke, irregular heartbeat, and death have happened before from taking Viagra. It is recommended that men with heart problems should talk with a doctor before taking Viagra. IT is also recommended that individuals allergic to its ingredients or if taking another nitrate medication should avoid taking Viagra or Sildenafil.

Is Cialis a great alternative for Viagra?

There are other medications that have been shown to help treat erectile dysfunction, such as Cialis, or generic drug called tadalafil. Both Viagra and Cialis are phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors that are used to treat impotence, or erectile dysfunction. Cialis has been shown to provide the ability to obtain an erection for a longer period of time compared to Viagra, with Cialis lasting up to 18 hours while Viagra only lasts for about 4 to 6.

How to buy Viagra online in Australia?

Both Viagra in Australia and Cialis can be purchased at a general pharmacy store with a prescription from a licensed physician. Viagra and Cialis can also be purchased online at stores such as lemonaidheath.com. A website called findviagra.com can slo help find cheaper generic Viagra, or sildenaphil, online. Viagra is described as a small, blue, diamond-shaped tablet with the inscription of VGR 50, VGR 25, and VGR 100 with the numbers being the content of active ingredient in milligrams in the medication. So, medication can be purchased at doses of 25, 50, and 100 mg. Other doses include 120mg, 130mg, 150mg, and 200mg. 

Bivirkninger af Sildenafil oral behandling

Generelt Viagra og dets aktive compoent Sildenafil er en meget sikkermedicin med sjældne bivirkninger. Alvorlige bivirkninger årsager ermeget sjældne.

I dobbelt-blinde placebo-kontrollerede kliniske forsøg med mere end 7000 mænd, forekomsten af ​​myokardieinfarkt og total mortalitet var den samme mellem grupperne behandlet med Viagra og placebo. Nogle foreslog disse patienter var lav til moderat risiko i co-morbiditet, og derfor ikke afspejler et flertal af patienter, der ønsker behandling for Impotens i den almindelige befolkning. For at løse dette forslag, rapporterede Shakir (USA) på mere end 25.000 mænd med ED fra National Health System i England og fandt ingen forskel i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet sammenlignet med alders-matchede mænd. Padma-Nathan et al. gennemført en 4-yr sikkerhedsprofil af Viagra og demonstreret fremragende sikkerhed. Bivirkninger omfattede hovedpine (13-16%), rødmen (10%, se billede. 1), og dyspepsi (7%). Myalgi forekom hos mindre end 1% af mænd, der tog sildenafil.
Data fra fem fase III stier af vardenafil på op til 26 uge var samlet i en nylig
analyse af sikkerhed og tolerabilitet. Tilbagetrækning sekundært til bivirkninger var mindre end 4%. De respektive Forekomsten af ​​hovedpine, rødmen, og rhinitis var 15,6, 11,7 og 10,3%, hhv. Unormalt syn blev rapporteret af 11 patienter (0,65%). Den langsigtede sikkerhed af tadalafil er blevet vurderet i en igangværende åben undersøgelse af 1173 patienter. Hovedpine og dyspepsi blev hyppigst rapporterede (15 og 11%
henholdsvis).

Viagra rødmen

Billede 1. Viagra (Sildenafil) bivirkning: Rødme

Kardiovaskulære virkninger

For at opsummere næsten 100 publikationer i forbindelse med sildenafil, det er et beskedent periphera
dilatator med en gennemsnitlig maksimal fald i det systoliske og diastoliske blodtryk på 8 og
mmHg. Sildenafil ikke producerer refleks takykardi, ændringer i mavemunden
kontraktilitet eller elektrofysiologiske kardial problemer. Desuden i eller
mal patienter, der ikke er nogen signifikant effekt på pulmonal hæmodynamik.

Advarsel
Samtidig brug af orale PDE-5 hæmmere (såsom Viagra) med forbindelser af nitroglycerin klassen er en absolut kontraindikation, der er blevet godt påvist in vitro såvel som in vivo. Kombinationen resulterer i en forstærket effekt på NO-cGMP-vejen, hvilket resulterer i hypotension.

Viagra er kontraindiceret til patienter, der tager:

  • α-blokkere
  • nitroglycerin
  • Organiske nitrater

 

Viagra bivirkninger video: sjove og alvorlige sammen

 

 

 


Leave a Reply

Powered by WordPress. Design: Supermodne.